Parterapi

Tilbagevendende misforståelser, konflikter, skæve forventninger og ikke-aftalte sidespring kan dræne jeres kærlighed. Ofte falder vi i fælden og tror at “min verden er din verden”. Eller vi kommer ind i dynamikker, hvor det, at bevare os selv samtidig med, at vi er tætte, bliver udfordret.

Jeg kan sammen med jer arbejde med at styrke jeres individuelle integritet samtidig med at den fælles intimitet bevares. Det kan give god mening at undersøge konfliktmateriale, seksuelt samspil, kommunikationsevne for derigennem at se det mønster, der opstår, når I er et svært sted. Derudover er det betydningsfuldt at tydeligegøre de gode sider, de dejlige stunder og og at understøtte styrkerne i jeres forhold. 

Når vores følelser stikker af med os, mister vi evnen til at se klart - og det er her at skænderier, misforståelser, voldsomme følelsesudtryk kommer i spil. I disse situationer er vores såkaldte mentaliseringsevne under pres. Mentalisering er et begreb, som handler om evnen til at “se sig selv udefra og andre indefra”. Det er en væsentlig faktor for at kunne forstå sig selv og andre. Vi har alle områder, hvor vores evne til at være i os selv udfordres og problemer opstår enten i os selv eller i relation til andre. Gennem parterapien kan du blive klogere på at genkende dine følelser, regulere dem og udtrykke dem for på den måde at opnå større forståelse af dig selv og derved være i bedre kontakt med din partner og med andre. 

Den måde vi er sammen med andre på hænger sammen med vores tilknytningsmønster. Specielt i de helt nære relationer kan vores tilknytningsmønster skabe uro. Er du f.eks. god til at være selvstændig, kan det være svært at åbne dig for din partner. Det modsatte kan være tilfældet, hvis føler du dig utryg, når du ikke har din partner nær dig, så kan det være du bliver unødigt afhængig eller din partner føler sig begrænset.  Via parterapi kan du blive klogere på, hvordan dit tilknytningsmønster har betydning for dine reaktioner i dine relationer og på hvilken opgave du står med nu og her, som du kan udvikle dig med.

Første samtale

I første samtale vil vi tale om, hvordan I ser jeres styrker og udfordringer som par og om hvilken udvikling I kunne ønske jer. Vi vil undersøge, hvordan problemerne viser sig i hverdagen. Måske er det svært at præcisere, hvad I står i eller hvor I gerne vil hen og så vil vi sammen afdække hverdagens samspil. Jeg er optaget af at skabe et rum sammen med jer, hvor vi kan tale om det sårbare, det skamfulde og det glædelige. Gennem parterapien vil I bl.a. blive klogere på, hvordan I hver især tackler jeres sårbarhed og hvordan dette kan være med til at skabe gnidninger mellem jer. Nogle par oplever at øvelser hjemme styrker dem, andre par vil helst arbejde koncentreret i samtalerne - det er op til jer. 

Udgangspunkt for samtalerne kan fx være:

  • utroskab
  • manglende seksuel lyst
  • oplevelse af afstand
  • tanker om skilsmisse
  • ønske om fælles udvikling

Vejen frem

Med udgangspunkt i Den anerkendende Dialog, Emotionsfokuseret terapi og mentaliseringsfokuseret parterapi vil jeg hjælpe jer til at opdage hinanden på ny.

I parterapi vil vi arbejde med at genkende det uhensigtmæssige mønster I kommer ind i, når det bliver svært mellem jer og at opdage, hvordan nye måder at handle på/lytte på/registrere den anden på kan være med til at mindske den negative cyklus i samspillet. 

Vi vil arbejde med, at I møder hinanden på en ny måde. Ved at udvide det emotionelle rum vil I opleve at komme tættere på hinanden og få en større forståelse af, hvad der er i spil, når I oplever, at det bliver svært mellem jer. I stedet for at vende jer væk fra hinanden vil I opleve, at I kan vende jer mod hinanden og blive et samlet team i forhold til det problematiske. Jeg vil invitere jer til at lave små gensidige udvekslinger, hvor I besøger hinandens verdener for derigennem at forstå mere af hinandens indre liv. 

Fokus vil glide frem og tilbage mellem det som er vanskeligt, det som fungerer godt og det som udvikler sig glædeligt.

Parterapi kan også bruges til at tage ordentligt afsked med hinanden og jeres forhold. Har I børn kan terapien benyttes til at skabe de bedste forudsætninger for det videre samarbejde omkring jeres børn. 

Relevant litteratur

"Vi kan varmt anbefale Janna Sonne som parterapeut. Janna er meget empatisk og er god til at få skabt et trygt og fortroligt rum for begge parter. Vi følte os begge imødekommet, hørt og forstået - både som par og som individ. Janna er hurtig og skarp til at finde ind til kernen af de ting som er aktuelle, og vi føler at have fået mange redskaber med os videre til at forstå hinanden og os selv bedre. Uhensigtmæssige mønstre, som vi har haft udfordringer med i flere år, fylder nu ikke længere, da vi har lært at kommunikere på en mere respektfuld og hensigtsmæssig måde. At starte op hos Janna, er noget af det bedste vi har gjort som par, da processen uden tvivl har gjort os stærkere, og vi er blevet bekræftet i vores kærlighed til hinanden".  Par start 30erne.