Individuel terapi

Angst, depression, konstant uro eller stress kan være noget af det du går med og som påvirker din livsopfattelse og kontakt med andre. Eller måske er du træt af mislykkede forhold, irriteret over at gentage uhensigtsmæssige handlemønster som overspisning, tendens til at isolere dig eller måske har du en konstant klump i maven. Vi vil undersøge forskellige scenarier ved at afdække dine tanker, følelser, kropslige fornemmelser for at du derudfra kan tage nogle mere bevidste valg i dit liv. 

Afhængig af hvilken problemstilling du oplever, vil jeg gerne hjælpe dig med at forstå dette, reducere dit ubehag og styrke dine ressourcer til at balancere bedre psykisk.

Første samtale

I første samtale vil vi tale om det, som du oplever begrænser dig, og hvad du ønsker skal være anderledes. Vi vil tale om, hvordan vi sammen kan arbejde med dette. Måske du bare mærker at noget ikke stemmer  - så undersøger vi dette sammen. Jeg vil være nysgerrig overfor, hvad du kommer med, hvad du kommer fra, hvordan din livssituation ser ud nu, og hvordan nogle mønstre kan spænde ben for dig.

Jeg er generelt optaget af, at vi taler om det, som giver mening for dig og vi vil løbende afstemme, hvor vi er på vej hen. Nogle gange har vi lært at visse følelser, tanker, lyster, værdier eller ønsker er forkerte eller “farlige”. Som modvægt til dette lægger jeg vægt på at skabe et rum, hvor alt kan undersøges og tales om. 

Udgangspunkt for samtalerne kan være:

 • et tab eller en svær sorg
 • ensomhed
 • tomhed, meningsløshed
 • indre kaos eller selvskade
 • social usikkerhed eller præstationsangst
 • mad, krop og selvbillede
 • skam
 • selvværd og selvtillid
 • usikkerhed i forhold til identitet og værdier
 • veletableret karriere og hverdagsliv, men manglende kærlighedsrelation
 • psykisk eller fysisk syge pårørende
 • uklare kropslige plager
 • vold
 • opvækst med forældres alkohol/stofforbrug - heraf fx behov for kontrol, svært ved tillid, sårbarhed, dårligt selvbillede

Relevant litteratur