Om mig

Jeg er autoriseret psykolog, medlem af Dansk Psykologforening og arbejder derfor ud fra de nordiske etikregler. I Dansk Psykologforening er jeg medlem af Dansk psykoterapeutisk selskab for Psykologer og Dansk Psykologisk Selskab for Krop-Psykoterapi.

Autorisationen gives af Psykolognævnet og betyder at jeg har gennemgået en praktisk to-årig efteruddannelse og er forpligtet til at følge særlige etiske regningslinjer, som bl.a. indebærer tavsheds- og notatpligt. 

I Norge har jeg arbejdet i psykiatrien og i den private stiftelse Alternativ til Vold. I psykiatrien arbejdede jeg i et specialiseret gruppeterapiteam for folk med følelsesmæssige udsving, selvskade og ustabile/konfliktfyldte relationer. I Alternativ til Vold hjalp jeg folk, som udøvede forskellige former for vold mod partner eller børn. Jeg hjalp dem med at have fokus på at stoppe volden, tage ansvar og at lære at genkende følelser og at udtrykke dem.

Psykolog Janna Sonne

Tidligere har jeg arbejdet på et bosted for sårbare unge og været tilknyttet Angstforeningen og Kræftens Bekæmpelse som rådgiver.

I TUBA (terapi og rådgivning for unge som er børn af alkoholmisbrugere) har jeg arbejdet med unge og voksne mellem 14 og 50 år, som er vokset op i familier med pille-, stof- og alkoholmisbrug. Når forældre, pga deres personlige udfordringer, er optaget af misbrug eller har en misbrugende partner kan det have betydning for børns udvikling og selvopfattelse. Konsekvenserne af dette kan spille sig ud igennem mange år og har betydning for hvordan personen indgår i nære relationer. I TUBA arbejdede jeg meget med fokus på selvværd, at lytte til sig selv, at sætte grænser, at turde vise sin sårbarhed og at turde knytte sig til andre. 

Jeg er efteruddannet i mentaliseringsbaseret individualterapi og mentaliseringsfokuseret parterapi. Derudover er jeg certificeret vejleder i Circle of Security, som er et terapeutisk undervisningsprogram til at opnå bedre forældre/barn samspil. Løbende går jeg i supervision og egenterapi. 

Jeg er tilknyttet Center for Mentalisering og optaget på parterapeuter.dk pga grundig uddannelse.

Sammen med min kæreste, vores datter fra august 2018 og et bonusbarn fra 2000 bor jeg i Valby i en dejlig villalejlighed.