I voldens tegn - at forstå og arbejde med vold

"Vejen videre" - Gruppe for kvinder der har været i voldelige forhold starter i slutningen af januar 2020 - læs mere her

Undervisning:

Undervisningen handler om hvordan vi kan forstå vold i et større perspektiv, hvordan vold påvirker partner og børn, samt hvordan man arbejder med personer, der udøver vold og dem som er udsat. Kan afhængig af ønske udbydes fra 2 timer til 2 dage med forskelligt hovedfokus. Se eksempler på kursusbeskrivelser: 

To timers oplæg om vold

Præsentation af måder at forstå vold på, samt hvordan vi som professionelle kan blive bedre til at se voldens mønstre og dynamikker. Med udgangspunkt i mentaliseringsbegrebet gives en indføring i hvordan vi kan hjælpe udøver, udsat og voksne børn fra familier med vold.

1-dags kursus om vold og følger for børn

En indføring i at forstå voldens verden. At se vold ud fra et bredere perspektiv, for dermed bedre at kunne forstå de mekanismer som udøver, udsat og børn er en del af. Fokus vil være på hvilke følger det kan have for børn på sigt at være vokset op med vold. Herunder en præsentation af mentaliseringsbegrebet og tilknytningsmønstres betydning for hvad barnet har lært om at være i kontakt dels med sig selv, dels med andre. Dette som udgangspunkt for at arbejde med hvordan det er muligt at støtte disse børns trivsel og udvikling.

2-dages kursus om vold

Få større forståelse af voldens verden og bliv bedre til at hjælpe udøver og udsat. 

Vi arbejder med at forstå vold i et større perspektiv, hvordan vold påvirker partner og børn, samt hvordan man terapeutisk arbejder med folk som udøver vold og pårørende. Udgangspunktet er mentaliseringsbaseret terapi. Mentaliseringbaseret terapi er en psykodynamisk orienteret terapi udviklet af Peter Fonagy og Anthony Bateman, oprindeligt til personer med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse, men idag brugt i forhold til mange forskellige relationelle problematikker, hvor stærke affekter som fx aggression kan komme i spil. MBT handler om “evnen til at se andre indefra og sig selv udefra”. Ved at styrke personens mentaliseringsevne opnås større forståelse af sig selv og andre og derved bedre socialt samspil. 

Undervisningen vil bestå af oplæg, øvelser i grupper, egen refleksionspraksis og samtale ud fra videoklip. Det vil således være to dage med teori og praktiske øvelser, der også stimulerer til at reflektere over eget forhold til intense følelser. En væsentlig refleksion som er afgørende for at vi som terapeuter kender vores eget følelsesmæssige tolerancerum og derved er i stand til at give ordentlig behandling. 

Se kursusbevis

Artikler 

i samarbejde med Powerkvindernes afdeling psykiskvold.dk:

"En misbruger udsætter ofte familien for psykisk vold

"Alkolhol og psykisk vold er en farlig cocktail"

"Misbrug er et stort tabu i mange middelklassefamilier"